ประกาศผลราคากลาง การจัดจ้างเหมาบริการเอกชนเพื่อทำความสะอาดที่ทำการถาวรสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ ตั้้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565

ประกาศผลราคากลาง การจัดจ้างเหมาบริการเอกชนเพื่อทำความสะอาดที่ทำการถาวรสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ ตั้้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565

15 ก.ย. 2564

13 view

เอกสารประกอบ

07_ประกาศผลราคากลาง_9.pdf