ประกาศผลราคากลาง การจัดจ้างเหมาบริการเอกชนเพื่อดูแลรักษาเครื่องถ่ายเอกสารของสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ

ประกาศผลราคากลาง การจัดจ้างเหมาบริการเอกชนเพื่อดูแลรักษาเครื่องถ่ายเอกสารของสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ

วันที่นำเข้าข้อมูล 30 ก.ย. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 2 ต.ค. 2565

| 400 view

เอกสารประกอบ

07_ประกาศผลราคากลาง_10.pdf