ประกาศผลราคากลาง การจัดจ้างเหมาบริการเอกชนเพื่อดูแลรักษาเครื่องถ่ายเอกสารของสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ

ประกาศผลราคากลาง การจัดจ้างเหมาบริการเอกชนเพื่อดูแลรักษาเครื่องถ่ายเอกสารของสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ

30 ก.ย. 2564

86 view

เอกสารประกอบ

07_ประกาศผลราคากลาง_10.pdf