ประกาศผลราคากลาง การจัดจ้างเหมาบริการเอกชนรักษาความปลอดภัย ณ ที่ทำการถาวร สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ ตั้งแต่วันที่่ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565

ประกาศผลราคากลาง การจัดจ้างเหมาบริการเอกชนรักษาความปลอดภัย ณ ที่ทำการถาวร สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ ตั้งแต่วันที่่ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565

15 ก.ย. 2564

78 view

เอกสารประกอบ

07_ประกาศผลราคากลาง_7.pdf