ประกาศผลราคากลาง การจัดจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อช่วยงานด้านการกงสุล จำนวน 3 ราย

ประกาศผลราคากลาง การจัดจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อช่วยงานด้านการกงสุล จำนวน 3 ราย

15 ก.ย. 2564

100 view

เอกสารประกอบ

07_ประกาศผลราคากลาง_8.pdf