"....ช่วยกันรักประเทศไทย และพี่น้องประชาชน รักบ้านเรา รักพี่น้องร่วมชาติ ด้วยความเมตตาและร่วมสามัคคีทำความดี ..."

"....ช่วยกันรักประเทศไทย และพี่น้องประชาชน รักบ้านเรา รักพี่น้องร่วมชาติ ด้วยความเมตตาและร่วมสามัคคีทำความดี ..."

3 พ.ย. 2563

83 view
"....ช่วยกันรักประเทศไทย และพี่น้องประชาชน รักบ้านเรา รักพี่น้องร่วมชาติ ด้วยความเมตตาและร่วมสามัคคีทำความดี ..."
 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานลายพระหัตถ์ บนพระบรมฉายาลักษณ์ ที่พสกนิกรมาเชิญเพื่อแสดงความจงรักภักดี ในโอกาสเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
 
วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ