การต่อสัญญาเช่าบ้านพักกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ

การต่อสัญญาเช่าบ้านพักกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ

22 พ.ย. 2564

26 view

เอกสารประกอบ

07_ประกาศราคากลาง_23.pdf