การให้บริการประชาชน

การให้บริการประชาชน

การขอรับรองเอกสารจากกระทรวงต่างประเทศญี่ปุ่น (ไกมุโช)

การขอรับรองเอกสารจากกระทรวงต่างประเทศญี่ปุ่น (ไกมุโช)

14 พ.ย. 2562