การเยือนจังหวัดยามากูจิ

การเยือนจังหวัดยามากูจิ

28 ธ.ค. 2564

124 view

สถานกงสุลใหญ่ฯ เยือนจังหวัดยามากูจิเพื่อเข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้บริหารมหาวิทยาลัย และพบเยี่ยมนักศึกษาไทย

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2564 นายโสรัจ สุขถาวร กงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ พร้อมด้วยข้าราชการสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้เดินทางเยือนจังหวัดยามากูจิ โดยในช่วงเช้าได้พบกับอธิการบดีและคณาจารย์มหาวิทยาลัยยามากูจิ เพื่อหารือเกี่ยวกับความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนด้านวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยฯ กับสถาบันการศึกษาของไทย ซึ่งมีความร่วมมือที่แน่นแฟ้น โดยเฉพาะกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ได้เริ่มหลักสูตร Joint Programme เมื่อปี พ.ศ. 2564 เพื่อแลกเปลี่ยนนักศึกษาให้มาเรียนต่อและทำวิจัยร่วมกัน

ในโอกาสนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้รับประทานอาหารกลางวันร่วมกับคณะอาจารย์ และนักศึกษาไทยที่กำลังศึกษาที่มหาวิทยาลัยยามากูจิ เพื่อรับทราบความคืบหน้าของการศึกษา และความเป็นอยู่ของนักศึกษาไทย รวมทั้งชื่นชมนักศึกษาไทยที่มีส่วนร่วมและสนับสนุนกิจกรรมของสถานกงสุลใหญ่ฯ มาโดยตลอด นอกจากนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้มอบชุดหน้ากากอนามัย ยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจร พร้อมด้วยคู่มืออักษรคันจิ เพื่อให้นักศึกษาได้ใช้ประโยชน์ต่อไป

ในช่วงบ่ายของวันเดียวกัน กงสุลใหญ่ฯ และคณะได้เข้าเยี่ยมคารวะนาย Tsugumasa Muraoka ผู้ว่าราชการจังหวัดยามากูจิ โดยได้หารือถึงความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดระหว่างไทยกับจังหวัดยามากูจิ โดยเฉพาะในด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ซึ่งชาวไทยและชาวญี่ปุ่นต่างมีความคุ้นเคยและความรู้สึกที่ดีต่อกัน ทั้งสองฝ่ายจึงเชื่อมั่นว่าเมื่อสถานการณ์ COVID-19 ดีขึ้น ไทยและญี่ปุ่นจะมีการพัฒนาความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นในทุกมิติ โดยเฉพาะระหว่างประชาชนกับประชาชน

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ