มาตรการเดินทางเข้าประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564

มาตรการเดินทางเข้าประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564

25 ต.ค. 2564

908 view

มาตรการเดินทางเข้าประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564

 

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ ขอประชาสัมพันธ์มาตรการและแนวปฏิบัติสำหรับผู้ที่ประสงค์เดินทางไปประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ดังนี้

1. มาตรการลดระยะเวลาการกักตัว
• สำหรับผู้ที่ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม ได้รับการยกเว้นการกักตัว (รายละเอียดวัคซีนที่ได้รับการรับรอง) หากฉีดวัคซีนที่ได้รับการรับรองโดยกระทรวงสาธารณสุขไทยครบ 2 เข็ม หรือตามเกณฑ์ข้อกำหนดของไทย ไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนการเดินทาง และจะต้องมีหลักฐานการจองห้องพักในโรงแรมที่ผ่านมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุขไทย (Alternative Quarantine : AQ) จำนวน 1 คืน เพื่อรอผลการตรวจ RT-PCR เมื่อเดินทางถึงประเทศไทย 

• สำหรับผู้ที่ไม่ได้ฉีดวัคซีน กักตัวในโรงแรมที่ผ่านมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขไทย (Alternative Quarantine : AQ) เป็นเวลา 10 คืน

• สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ที่ไม่ได้รับวัคซีน หากเดินทางพร้อมผู้ปกครอง สามารถเดินทางเข้าประเทศไทยได้ตามเงื่อนไขเดียวกับผู้ปกครอง

 

2. เอกสารประกอบการเดินทาง

• หนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ

• บัตรโดยสารเครื่องบิน (สามารถตรวจสอบเที่ยวบินและจองบัตรโดยสารเครื่องบินได้ที่เว็บไซต์ของสายการบินโดยตรง)

• เอกสารการจองโรงแรม/สถานที่กักกัน (AQ) จำนวน 1 คืน สำหรับผู้ที่มีหลักฐานการฉีดวัคซีน และจำนวน 10 คืน สำหรับผู้ที่ไม่ได้ฉีดวัคซีน ผ่านช่องทางดังนี้
(1) https://entrythailand.go.th
(2) จองกับโรงแรมโดยตรง
(3) https://www.agoda.com/quarantineth
(4) https://asq.locanation.com/
(5) https://asq.ascendtravel.com/

• เอกสารรับรองการฉีดวัคซีน (Vaccine Certificate) (ถ้ามี)

• (สำหรับชาวต่างชาติ) ประกันสุขภาพที่ครอบคลุมการรักษา COVID-19 ในวงเงินไม่ต่ำกว่า 50,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ

• ลงทะเบียนผ่านระบบ Thailand Pass ผ่านเว็บไซต์ https://tp.consular.go.th/ ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนเดินทาง โดยกรอกข้อมูลและอัพโหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง

• ผลตรวจ RT-PCR ภายใน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง (ยกเว้นคนไทยที่เข้ารับการกักตัวที่ AQ จำนวน 10 คืน) 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดขั้นตอนการเดินทางเข้าประเทศไทยทางอากาศตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2564

 

● คลิกเพื่อตรวจสอบรายชื่อประเทศที่ได้รับสิทธิ์งดเว้นการกักตัว 

● คลิกเพื่อตรวจสอบรายชื่อวัคซีนที่กระทรวงสาธารณสุขให้การรับรองเฉพาะสำหรับการเดินทางเข้าประเทศไทย

● คลิกเพื่อตรวจสอบสถานที่ตรวจหาเชื้อโควิด-19 (ภาษาญี่ปุ่น)

● คลิกเพื่ออ่าน ถาม-ตอบ เกี่ยวกับระบบ Thailand Pass และการเดินทางเข้าประเทศไทยตั้งแต่ 1 พ.ย. 2564

 

ข้อมูลสำคัญ


กระทรวงการต่างประเทศมีกำหนดเปลี่ยนระบบอนุญาตการเดินทางเข้ามายังประเทศไทยเป็นระบบThailand Pass (http://tp.consular.go.th) ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ผู้ที่ได้ลงทะเบียนและรับเอกสาร COE ไปแล้วและจะเดินทางไปยังประเทศไทย ก่อนหรือหลังวันที่ 1 พฤศจิกายน2564 สามารถใช้เอกสาร COE ฉบับนั้นในการเดินทางเข้าประเทศไทยได้โดยไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนใหม่ในระบบ Thailand Pass

2. ผู้ที่ได้ลงทะเบียนแล้วและอยู่ระหว่างรออนุมัติ และจะเดินทางไปยังประเทศไทย ภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564
ขอให้รอผลการอนุมัติและสามารถใช้เอกสาร COE ฉบับนั้นในการเดินทางเข้าประเทศไทยได้ โดยไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนใหม่ในระบบ Thailand Pass

3. ผู้ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนและจะเดินทางไปยังประเทศไทย ภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 ขอให้ลงทะเบียนผ่านทางระบบ COE เดิม (http://coethailand.mfa.go.th) ภายในวันพฤหัสฯ ที่ 28 ตุลาคม 2564

4. ผู้ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนและจะเดินทางไปยังประเทศไทยหลังวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 ขอให้ลงทะเบียนในระบบ Thailand Pass (http://tp.consular.go.th) ซึ่งจะเปิดให้ลงทะเบียนได้ตั้งแต่ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป โดยลงทะเบียนล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันทำการก่อนเดินทาง

 


TH_Schemes_for_entering_Thailand_20211026   Final_Infographic_มาตรการเดินทางเข้าประเทศไทยตั้งแต่_1_พ.ย._64_20211028    Thailand_Pass_20211026_1

 

3. ช่องทางการติดต่อเจ้าหน้าที่

ท่านที่ประสงค์ขอรับคำแนะนำในการเดินทางเข้าประเทศไทย สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ตามช่องทาง ดังนี้

(1) โทรศัพท์ 092-739-9090 (วันจันทร์ – ศุกร์ ช่วงบ่าย ระหว่างเวลา 15.30 – 17.30 น.)

(2) อีเมล : consular.FUK@mfa.mail.go.th

(2) เฟสบุ๊ค : สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ

(3) LINE ฝ่ายกงสุล https://lin.ee/4VbpwBpjE หรือ LINE ID: @341ogqgj

หมายเหตุ ระบบ Thailand Pass จะเปิดให้ผู้เดินทางลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เพื่อทดแทนระบบ COE (https://coethailand.mfa.go.th/) ทั้งนี้ สำหรับผู้ที่ได้รับ COE จากสถานกงสุลใหญ่ฯ ไปแล้วก่อนหน้านี้ สามารถใช้ COE เพื่อเดินทางเข้าประเทศไทยได้เช่นเดียวกัน

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารประกอบ

49_มาตรการเข้าไทย_1_พ.ย_1.pdf