มาตรการเดินทางเข้าประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2565

มาตรการเดินทางเข้าประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2565

วันที่นำเข้าข้อมูล 26 เม.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 26 เม.ย. 2565

| 987 view

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ ขอประชาสัมพันธ์มาตรการและแนวปฏิบัติสำหรับผู้ที่ประสงค์เดินทางไปประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ดังนี้

1. ยกเลิกระบบ Test & Go และ Sandbox โดยปรับรูปแบบการเดินทางเข้าประเทศ แบ่งเป็นผู้ได้รับวัคซีนครบตามกำหนด และผู้ที่ไม่ได้รับวัคซีน/ได้รับวัคซีนไม่ครบตามกำหนด

2. สำหรับผู้ที่ฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 ครบตามกำหนด* ได้รับการยกเว้นการกักตัว และไม่ต้องเข้ารับการตรวจหาเชื้อ COVID-19 ทั้งก่อนการเดินทางและเมื่อเดินทางถึงประเทศไทย

 

เกณฑ์การฉีดวัคซีนสำหรับผู้เยาว์ที่ประสงค์เดินทางเข้าประเทศไทย
(สถานะวันที่ 28 เมษายน 2654)

● ผู้เยาว์อายุต่ำกว่า 18 ปี
- เดินทางเข้าโดยลำพังได้ หากได้รับวัคซีน 1 เข็ม เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนการเดินทาง
- หากยังไม่ได้รับวัคซีนแต่เดินทางมาพร้อมกับผู้ปกครองจะได้รับสิทธิเช่นเดียวกันกับผู้ปกครอง

● อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป
- ต้องได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ที่กำหนด เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนการเดินทาง

 

3. สำหรับผู้ที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 หรือได้รับวัคซีนไม่ครบตามกำหนด สามารถเดินทางเข้าประเทศไทยได้ 2 รูปแบบ ดังนี้
3.1 หากมี ผลตรวจ RT-PCR ที่เป็นลบภายใน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง ให้แนบผลดังกล่าวในระบบ Thailand Pass เพื่อขอรับการยกเว้นการกักตัว และไม่ต้องเข้ารับการตรวจหาเชื้อ COVID-19 เมื่อเดินทางถึงประเทศไทย

3.2 หากไม่มี ผลตรวจ RT-PCR ที่เป็นลบภายใน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง ต้องเข้ารับการกักตัวเป็นเวลา 5 วัน ที่โรงแรม Alternative Quarantine (AQ) และเข้ารับการตรวจหาเชื้อในวันที่ 4 - 5 หลังเดินทางถึงประเทศไทย

 

ผู้เดินทางไปประเทศไทยในทุกกรณีจะต้องลงทะเบียนล่วงหน้าในระบบ Thailand Pass (https://tp.consular.go.th/)
เพื่อขอรับ QR Code สำหรับใช้เป็นหลักฐานแสดงต่อเจ้าหน้าที่ที่สนามบิน

 

4. สรุปเอกสารที่ต้องใช้สำหรับการลงทะเบียน Thailand Pass

เอกสารประกอบการลงทะเบียน

ผู้ที่ได้รับวัคซีนครบตามกำหนด ผู้ที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนครบตามกำหนด
ช่องทางการลงทะเบียน ลงทะเบียน Thailand Pass ที่ https://tp.consular.go.th/
หนังสือเดินทาง
เอกสารรับรองการฉีดวัคซีน X
ผลตรวจ RT-PCR 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง X

แสดงผลตรวจ RT-PCR สำหรับผู้ที่ประสงค์ขอยกเว้นการกักตัว

หลักฐานการจองโรงแรม X กักตัว 5 วัน สำหรับผู้ที่ไม่มีผลตรวจ RT-PCR ก่อนการเดินทาง
หลักฐานการมีประกันการเดินทางที่ครอบคลุมการรักษาพยาบาลที่ประเทศไทยในวงเงิน 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ เฉพาะชาวต่างชาติ เฉพาะชาวต่างชาติ

 

ทั้งนี้ โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากเว็บไซต์สถานกงสุลใหญ่ฯ https://fukuoka.thaiembassy.org

5. ช่องทางการติดต่อเจ้าหน้าที่
ท่านที่ประสงค์ขอรับคำแนะนำในการเดินทางเข้าประเทศไทย สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ตามช่องทาง ดังนี้

(1) โทรศัพท์ 092-739-9090 (วันจันทร์ – ศุกร์ ช่วงบ่าย ระหว่างเวลา 15.30 – 17.30 น.)

(2) อีเมล : [email protected]

(3) เฟสบุ๊ค : สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ

(4) LINE ฝ่ายกงสุล https://lin.ee/4VbpwBpjE หรือ LINE ID: @341ogqgj

หมายเหตุ เนื่องจาก Thailand Pass ไม่มีการขอข้อมูลส่วนตัวหรือขอให้ท่านแก้ไขข้อมูลผ่านอีเมล ดังนั้น โปรดระมัดระวังอีเมลปลอมที่อ้างว่ามาจากระบบ Thailand Pass และอย่าดำเนินการตามที่อีเมลดังกล่าวแจ้ง ทั้งนี้ อีเมลจากระบบ Thailand Pass คือ [email protected] เท่านั้น

จึงขอประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

 

ข้อกำหนดสำหรับผู้เคยติดเชื้อโควิด-19 ที่ประสงค์เข้าประเทศไทย

- ผู้ที่เคยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ก่อนเดินทาง 14 วัน นับจากวันที่ติดเชื้อไปจนถึงวันที่เดินทาง สามารถเดินทางเข้าประเทศไทยได้
- หากเคยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ภายใน 3 เดือนก่อนเดินทางเข้าไทย เมื่อเดินทางถึงประเทศไทย และมีการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ผลเป็นบวก สามารถแสดงเอกสาร COVID-19 recovery form หรือใบรับรองแพทย์ที่รับรองว่าหายจากเชื้อไวรัสโควิด-19 หรือไม่มีอาการแล้ว ต่อแพทย์ผู้ตรวจเพื่อประกอบการพิจารณาได้ ดังนั้น โปรดเตรียมเอกสาร COVID-19 recovery form หรือใบรับรองแพทย์จากประเทศญี่ปุ่นก่อนเดินทางไปประเทศไทย
- หากเคยติดเชื้อโควิด-19 เกิน 3 เดือน จะต้องได้รับวัคซีนอย่างน้อย 1 เข็มจะดำเนินการในช่วงใดก็ได้ภายหลังการติดเชื้อโควิด-19 และผู้เดินทางที่เคยได้รับวัคซีนครบก่อนติดเชื้อโควิด-19 จะถือว่าเป็นผู้ได้รับวัคซีนครบตามข้อกำหนด

 

*รายชื่อวัคซีนที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุขไทย
(สถานะวันที่ 28 เมษายน 2654)

ลำดับ

ชื่อผู้ผลิต / ผู้พัฒนา

ชื่อวัคซีน

จำนวนการฉีด (โดส)

1

Sinovac Biotech Ltd.

CoronaVac (Sinovac)

2

2

AstraZeneca & University of Oxford / SK Bioscience (Korea) /
Siam Bioscience /
Serum Institute of India (SII)

AstraZeneca
(Vaxzevria, Covishield)

2

3

Pfizer Inc., & BioNTech

Pfizer-BioNTech (Comirnaty)

2

4

Johnson & Johnson Services, Inc.

Janssen
(Johnson & Johnson)

1

5

Moderna Inc.

Moderna

2

6

Sinopharm Co. , Ltd.

COVILO (Sinopharm)

2

7

Gamaleya Research Institute of Epidemiology and Microbiology

Sputnik V

2

8

Bharat Biotech International Limited (BBIL)

Covaxin

2

9

Novavax

Novavax / Covovax

2

10

Medigen Vaccine Biologics.

Medigen

2

11

Erciyes University andHealth Institutes of Turkey / Turkish Medicines and Medical Devices Agency

TURKOVAC / ERUCOV-VAC

2

 

2083475       S__58949639      S__43286568  

 

 

 

 

เอกสารประกอบ

24_มาตรการเข้าไทย_1_พค_(REV).pdf