มาตรการสำหรับเดินทางไปประเทศไทย ตั้งแต่ 1 เมษายน 2564 เป็นต้นไป

มาตรการสำหรับเดินทางไปประเทศไทย ตั้งแต่ 1 เมษายน 2564 เป็นต้นไป

2 เม.ย. 2564

94 view

มาตรการสำหรับเดินทางไปประเทศไทย ตั้งแต่ 1 เมษายน 2564 เป็นต้นไป

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 2019 (Covid-19) ในไทย เริ่มมีพัฒนาการที่ดีขึ้น ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) จึงได้ผ่อนคลายมาตรการเดินทางเข้าประเทศไทย สำหรับชาวไทยและชาวต่างชาติ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 เป็นต้นไป สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ จึงขอสรุปดังนี้

1. มาตรการลดระยะเวลาการกักตัว
ลดเวลาการกักตัว ในสถานที่กักตัวของรัฐ (State Quarantine : SQ) หรือ โรงแรมทางเลือกสำหรับกักตัว (Alternative State Quarantine : ASQ) จากเดิม 14 วัน เหลือ 10 วัน

ยกเว้นผู้ที่เดินทางมาจากประเทศที่กระทรวงสาธารณสุขของไทยกำหนดให้เป็นพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ชนิดกลายพันธุ์ จำนวน 11 ประเทศ ได้แก่ สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ ซิมบับเว โมซัมบิก บอตสวานา แซมเบีย เคนยา รวันดา แคเมอรูน คองโก กานา และแทนซาเนีย ยังคงต้องเข้ารับการกักตัว 14 วัน ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุขจะปรับปรุงรายชื่อประเทศกลุ่มเสี่ยงดังกล่าวทุก 1 เดือน

สำหรับผู้ที่มี เอกสารรับรองการฉีดวัคซีน (Vaccine Certificate) ครบถ้วนแล้ว จะได้รับการพิจารณาให้ ลดเวลากักตัวเหลือ 7 วัน โดยมีเงื่อนไขว่า วัคซีนที่ได้รับมานั้น จะต้องเป็นวัคซีนที่ได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลก (WHO) หรือ กระทรวงสาธารณสุขไทย รวมทั้งจะต้องฉีดวัคซีนครบถ้วนไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนวันเดินทาง

2. เอกสารประกอบการเดินทาง
2.1 สำหรับชาวไทย
ยกเลิกการใช้ใบรับรองแพทย์ (Fit to Fly) และ ไม่จำเป็น ต้องแสดงผลการตรวจว่าปลอดเชื้อ COVID-19 (RT-PCR Certificate)

2.2 สำหรับชาวต่างชาติ
ยกเลิกการใช้ใบรับรองแพทย์ (Fit to Fly) แต่ต้องมีเอกสารผลการตรวจว่าปลอดเชื้อ COVID-19 (RT-PCR Certificate) เพื่อเป็นหลักฐานประกอบการเดินทางเข้าประเทศไทยร่วมกับเอกสารอื่น ๆ ได้แก่ หลักฐานการตรวจลงตรา ประกันสุขภาพ บัตรโดยสารเครื่องบิน และหลักฐานการจองสถานที่กักตัว ASQ

2.3 หนังสือรับรองการเดินทาง (Certificate of Entry : COE)
ผู้เดินทางเข้าประเทศไทย ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ยังจำเป็นต้องขอรับหนังสือรับรองการเดินทาง (Certificate of Entry : COE) จากสถานเอกอัครราชทูต และสถานกงสุลใหญ่ไทยในญี่ปุ่น ซึ่งสามารถลงทะเบียนขอรับเอกสารดังกล่าวทางระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์ https://coethailand.mfa.go.th/

ทั้งนี้ สามารถศึกษารายละเอียดการเดินทางไปประเทศไทยได้จาก เว็บไซต์ สถานกงสุลใหญ่ฯ https://fukuoka.thaiembassy.org/th/index หัวข้อ “การให้บริการประชาชน > การขอหนังสือรับรองการเดินทางกลับไทย”

3. ช่องทางการติดต่อเจ้าหน้าที่
ท่านที่ประสงค์ขอรับคำแนะนำในการเดินทางเข้าประเทศไทย สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ตามช่องทาง ดังนี้

3.1 สำหรับชาวไทย
(1) โทรศัพท์ 092-739-9090 (วันจันทร์ – ศุกร์ ช่วงบ่าย ระหว่างเวลา 15.30 – 17.30 น.)
(2) อีเมล : consular.FUK@mfa.mail.go.th
(2) เฟสบุ๊ค : สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ
(3) LINE ฝ่ายกงสุล กงสุล https://lin.ee/4VbpwBpjE หรือ LINE ID: @341ogqgj

3.2 สำหรับชาวต่างชาติ สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ทางอีเมล์ visa.FUK@mfa.mail.go.th

จึงขอประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

 

R03_TH_Thailand_Measure_for_quarantine_periods_20210402

ผู้ที่เดินทางมาจากประเทศต้นทางใดบ้าง  

PR_Contact_info_infographic_Jan_2021_1

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ