ประกาศราคากลาง การจัดจ้างโรงแรมเพื่อจัดงานเลี้ยงรับรองวันชาติไทย ประจำปีงบประมาณ 2565

ประกาศราคากลาง การจัดจ้างโรงแรมเพื่อจัดงานเลี้ยงรับรองวันชาติไทย ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่นำเข้าข้อมูล 16 ก.ย. 2565

| 142 view

เอกสารประกอบ

ประกาศราคากลางการจัดจ้างฉบับที่_7_16_ก.ย._2565_1.pdf