ประกาศราคากลาง การจัดจ้างเหมาบริษัทเอกชนเพื่อรักษาความปลอดภัย ณ ที่ทำการสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566

ประกาศราคากลาง การจัดจ้างเหมาบริษัทเอกชนเพื่อรักษาความปลอดภัย ณ ที่ทำการสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566

วันที่นำเข้าข้อมูล 9 ก.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 ก.ย. 2565

| 149 view

เอกสารประกอบ

07_ประกาศราคากลาง_25.pdf