ประกาศราคากลาง การจัดจ้างเหมาบุคคลเพื่อช่วยงานด้านการกงสุล

ประกาศราคากลาง การจัดจ้างเหมาบุคคลเพื่อช่วยงานด้านการกงสุล

วันที่นำเข้าข้อมูล 7 ก.ย. 2565

| 66 view

เอกสารประกอบ

ประกาศราคากลางผู้ช่วยงานด้านกงสุล_ปี_2565_1.pdf